Finns det några begränsningar, t ex maximalt antal användare?

Nej! Det finns ingen sådan begränsning. Till skillnad från flertalet andra applikationer tar vi inte heller betalt per användare. Vi tror att nyttan av CrowdChain blir större ju fler som använder applikationen. Vi vill att så många som möjligt skall använda CrowdChain, därför kostar det inget extra att lägga till fler användare.