Kan CrowdChain anpassas till min verksamhet?

Ja! CrowdChain är från grunden byggt för att vara flexibelt. Plattformen består att ett antal moduler som kan arbeta var för sig och enkelt kopplas ihop även med externa applikationer. Vi kan erbjuda skräddarsydda applikationer om behoven ligger utanför det som vi erbjuder i standardversionen.