Kan jag ladda upp mina existerande register till Crowdchain?

Ja! Det finns verktyg för att enkelt importera register av olika slag till CrowdChain; produkter, prislistor, kundregister mm.
Om ni vill göra en import som det inte finns något verktyg för så kan ni enkelt lägga in ett förslag till oss att ta fram en sådan import. Finns det ett stort behov kan vi även ta fram det kostnadsfritt.